Familjehem - Våga växa

“Våga växa är en rekryteringskampanj initierad av samtliga kommuner i Halland.

Syftet med kampanjen är att få fler familjer intresserade av att bli familjehem. Detta genom att vara transparenta med vad uppdraget innebär likväl som att presentera vad det medför i vardagen – både i utmaningar och nya fina relationer.

Vi hoppas att kampanjen ska få fler personer att reflektera kring om man själv vill och vågar ta sig an detta uppdrag – våga utmana sig, våga vara viktig för en annan person, våga ta klivet och våga låta familjen växa med ytterligare ett barn.” 

AWARDS:

CMA London – Shortlisted

Director/editor: Eric Andréasson

Cinematography: Nicklas Lärka

Colorist: Nicklas Lärka

Agency: OTW